فرهنگ لغات آویسایی

این فرهنگ به جای ترتیب الفبایی  بر اساس سن آویسا مرتب میشود.

ماه سیزدهم : (۱۷ کلمه)

بابا = همان بابایی ، با شنیدن صدای درب خانه، صدای بابا بابا ی آویسا بلند میشود!

ماما = مامان!! بیشتر درمواقع گریه و به منظور بغل شدن میگوید!

دَدَ = همان دَدَر خودمان! عصر که میشود آویسا با عصبانیت کلمه دَدَ را تکرار میکند! و موقع لباس پوشیدن هم با شوق دَدَ میگوید!!

آآآآآآآآجی= نازی

آب= آب

تاتا آباچی = تاب تاب عباسی!!!

تیه = کیه؟ با شنیدن صدای زنگ  لبها را تا نهایت امکان غنچه میکند ومیگوید!!

گل = گل  (به هر گونه گیاه گفته میشود!!)

گاگا= قار قار،نوای کلاغ!!!

چیههههههههه = چیه؟  صدای آخر بسیار کشدار است!!

آپو = هاپو - هر گونه جانور چهار پا!!

آپ آپ = صدای هاپو!!

توتو= انواع پرنده!

نی نی =  هر گونه آدم کوچولو!! حتی اگه از خود آویسا بزرگتر باشن!!!

ببه = بده ، معمولا همراه با اخم و جدیت!!!

دَ َ َ = رفت!!!

کو = کلمه پرسشی به معنی کجاست؟

 

ماه چهاردهم ( ۲۱ کلمه)

گو = گوش!

 پا = پا!!!

دی دی = انواع وسایل نقلیه اعم از واقعی یا اسباب بازی!!!!

آدی= هادی پسر دایی حمید که ۲ ماه از آویسا کوچیکتره

دا= داییHeart Smile

دا= داغ

تا = چای!! وقتی میریم خونه بابا حاجی موقع چایی خوردن آویسا میدوه پیش بابا حاجی چون میدونه بهش چای میدن و تند تند میگه تا!!!

تو= توپ. اول میگفت پی!!! من نمیدونم چه ربطی داشت!!!!

باطی= باطری .آویسا علاقه زیادی به باطری اسباب بازی هاش داره و گاهی انقدر اسباب بازی بینوا رو میکوبه زمین تا باطریش در بیاد!! بعد فاتحانه میگه باطی!!!!(روز اول به باطری هم میگفت بابا!!!)

بابا= بالا!!! وقتی میریم طبقه پایین خونه آقا جون به آویسا میگم کجا بریم به بالا اشاره میکنه میگه بابا!!!

بابا= بای بای Hello

آتف= هاتف پسر داج علی. اولین بار توی قطار به سمت بندر عباس گفت و دیگه تو کل مسافرت از دهنش نمی افتاد!!!

آسی = آویسا!!! با اشاره به عکسش با ذوق فراوان میگه آسی!!!

عم=عمه و عمو!

امی= امیر پسر خاله حمیده که آویسا خیلی دوستش داره

مَ مَ = مهسا دختر خاله حمیده

گاگا= آقا. هر مرد غریبه!!

بده = آویسه دیگه کلمه بده رو درست تلفظ میکنه و نمیگه بِبه!!Yah

سَ = سر! وقتی میگیم سرت کو با اشاره به سرش میگه سَ

دِ = دل. با اشاره به دل!!

نه = حرف نفی!!!

ماه پانزدهم (۱۶ کلمه)

مانی =ماهی!!! حیوانی آبزی!!!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

منه = منم!!! در جواب من وقتی بهش میگم دختر خوشگل مامان کیه کیه؟؟ میگه منه!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

باجی = بازی و اسباب بازیتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

جیش = جیش!!! )همراه با حرکات موزون!!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

بده من = بده  به من!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

آبده = آب بدهتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

بابا مد = بابا اومدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

دوگ= دوغتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

ما = ماست. عشق دیرین آویسا!!! تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

گاگاجه = خارجه!!!!!! مامان جون به شوخی گفتن آویسا میخواد بره خارجه!!! حالا یاد گرفته میگیم کجا میخوای بری میگه گاگاجه!!!!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

عت = عکستصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

پوتی = پوشک!!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

پی پی = پی پی!!!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

اته = الو!!!!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

در = به صورتی امری یعنی در بیار!!! به محض رسیدن به خونه باید لباساشو در بیاریم!!!تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

با = به صورت امری یعنی باز کن. برای باز کردن شکلات بسیار کار برد دارد!!! تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

دا= لالا!!! (اینو دیگه واقعا نمیدونم چه ربطی داره!!!)

ماه شانزدهم (۲۴ کلمه)

بابا جی = بابا حاجی

اجی = حاجی 

کُکُل = شکلات

کوکولو= کوچولو

مونی= مورچه

مُنی= معین پسر دایی مهدی

آدا= ویدا دخمل عمه عزت

حمو= حمومconnie_36.gif

صنی= صندلی

پیچی= پیشی

آتَ = آتش 

پوچی = پولکی

توپی = هر شیی گردی مثل: نخود!!! هندونه!!!!

گُپا = پرتقال!!!!!!

آبی = آب میوه

پِته= پسته

اٌتاد= افتاد

بجیر= بگیر

تاب= کتاب

تیو تیو = کیو کیو   برای تفنگ بازی میگه هر دفعه وسطش هم میگه بَ بَ یعنی بنگ بنگ!!!! 

دیخ= ریخت 

پو= پول 

ایدی= عیدی

مو= مو

گوب = بوق!!!! بعد از نشستن تو ماشین همش دلش میخواد گوب بزنه!!!

ماه هفدهم (۳۴ کلمه)

بیا = بیا! همراه با حرکت دست don-t_mention.gif

بَبَل = بغل. دستا تو هوا دنبال مامان میدوه و میگه بَبَل!!! girl_cray2.gif 

تَچی= تسبیح!!! علاقه زیادی به تسبیح آقا جون داره!!

تاق = اتاق

تَ = تخت

گودی= قوری!!!!!!

چَ = چشم. مثلا بهش میگم آویسا شیطونی نکن. سرش رو به یک طرف خم میکنه و میگه چَ و همچنان به شیطونیش ادامه میده!!!girl_impossible.gif

آنه = آینه! وقتی جیر میزنه به موهاش باید فورا توی آنه ببینه!! 

جیر= گیره و گل سر!!

جین = جین!!! عاشق شلوار جینشه!! و وقتی میگیم چی پوشیدی فوری میگه جین!

جیب= جیب! 

جیپ= زیپ. خیلی از باز و بسته کردن زیپ خوشش میاد!!

هِنی= هندونه . اول میگه توپ!! بهش میگیم توپ نیست هندونه است میگه هنی! ولی باز دفه بعد میگه توپ!!!

چیف = کیف

دَدِ = دنده! دنده ماشین که گاهی گیر میده و نمیذاره بابایی بهش دست بزنه!!!

چیب = سیب. میوه مورد علاقه آویسا 

چیر = شیر!

آتین = آستین

تُپن = لطفا

مِنی = مرسی!!

/ 0 نظر / 53 بازدید